تیم ما

 

image

پارسا رحمانی گرافیست

image

مهدی متین فر برنامه نویس بک اند

image

محمدحسین واسطی برنامه نویس فرانت اند

image

فاطمه عبداللهی گرافیست ومسئول آموزش